ATEOSYS verze 2.45 - Novinky

LogoAteosys 

 

Popis novinek v aktuálních verzích aplikace ATEOSYS

 

Verze 2.45 (23.02.2017)

Obecné: ve výběru zakázek se zobrazují pouze zakázky neuzavřené.

Obecné: sjednocení vzhledu všech hlaviček seznamů, úpravy CSS stylů, je možné že bude třeba vymazat cache prohlížeče.

Obecné: pokud se provedení importních akcí spouští externí modul, spouští se nyní v pracovním adresáři, kde je soubor umístěn, ne v pracovním adresáři IIS.

Obecné: úprava filtrování dle povolených číselných řad. Pokud existovaly dvě řady např. 17AA a 17AAB, pak uživatel který měl přiřazenou první, viděl i doklady z druhé, filtrování pomocí čísla dokladu. Nyní se dohledává podle vazby na číselnou řadu a uživatel uvidí pouze řady přiřazené.

Výběr zásob (dlaždice): v parametrech doplněna možnost nastavit výšku členění zobrazeného na levé straně, stejným způsobem jako již byla možnost nastavit šířka členění.

Modul adresy: doplněna editace individuálních cen u adresy pro zásoby. Nelze zadávat individuální ceny pro cenové skupiny. Funkce dostupná u editace adresy, uživatel musí mít přiřazeno oprávnění. V nastavení uživatele lze zadat minimální marži, která se při vložení individuální ceny kontroluje proti nákupní ceně, pokud není splněno, nelze individuální cenu vložit. Při uložení se kontroluje i duplicita zadaných cen, aby nebylo možné zadat pro jedno zboží vícekrát.

Modul zásoby: po načtení kódu čtečkou se otevře daná zásoba k editaci, pokud existuje.

Modul doklady: doplněn nový doklad pro vytvoření Poptávka přijatá.

Modul doklady: doplněn nový doklad pro vytvoření Pokladna příjem.

Modul objednávky: pokud je v oprávnění u terminálu zaškrtnuto vždy vyřídit objednávku, nezobrazí se v panelu generování dokladu volba, jakým způsobem objednávku vyřídit. Uživatel nemůže změnit. V opačném případě se zobrazí a uživatel může změnit.

Modul statistiky: přepracování modulu, příprava na rozšíření dalších statistik. Statistiky lze nyní zobrazovat na zákazníka (adresu) a na obchodníka (uživatele). V obou případech se pak následně zobrazí výběr dostupných statistik, které se pak zobrazují po výběru ze seznamu.

Modul statistiky: zavedeno oprávnění, zda uživatel vidí statistiky všech ostatních uživatelů, nebo pouze svoje. Podle toho se mu buď přímo zobrazí jeho vlastní, nebo výběr uživatelů.

Modul statistiky: přidána nová statistika za obchodníka (uživatele), zobrazení sloupcového grafu "Obrat za posledních 12 měsíců bez DPH".

Modul statistiky: přidána nová statistika za obchodníka (uživatele), zobrazení výpisu "Nejprodávanější produkty (TOP 10 podle množství)". Započítány skladové pohyby typ výdej, doklady vydané faktury, výdejky, prodejky.

Modul statistiky: přidána nová statistika za obchodníka (uživatele), zobrazení výpisu "Nejziskovější produkty (TOP 10 podle zisku)". Započítány skladové pohyby typ výdej, doklady vydané faktury, výdejky, prodejky.

Modul statistiky: přidána nová statistika za odběratele, zobrazení sloupcového grafu "Obrat a zisk za posledních 12 měsíců bez DPH". Započítány skladové pohyby typ výdej, doklady vydané faktury, výdejky, prodejky.

Modul statistiky: přidána nová statistika za odběratele, zobrazení sloupcového grafu "Obrat a zisk za posledních 12 měsíců dle dodací adresy bez DPH". Započítány skladové pohyby typ výdej, doklady vydané faktury, výdejky, prodejky. Prodejky nemají dodací adresu, v tomto případě se použije jediná adresa z dokladu.

Modul tisk: do všech 5ti tisků v modulu doplněn doplňující způsob tisku pomocí konstanty v interní poznámce. Při spuštění tisku se tato konstanta ##**Vytisteno**## odmaže.

Modul tisk: doplněna nová záložky Nabídky vydané. Standardní náhled nabídky jako v ostatních záložkách s možností fixovat ceny z nabídky do individuálních slev daného zákazníka. Nabídka musí být svázaná s adresářem a měna nabídky musí být stejná, jako je měna prodejní ceny nastavené v adresáři. Ceny se pak vypočtou včetně slev s nebo bez DPH, podle nastavení dané prodejní ceny. Umožňuje uložení individuálních slev pouze na zásobu, ne na cenovou skupinu.

 

Verze 2.44 (02.02.2017)

Obecné: ve filtrování výběrů hodnot (comboboxů) lze nyní zadávat podmínky bez diakritiky. Po úpravách testován problém s filtrováním na Android 6, problém nenasimulován, filtrování v pořádku, včetně diakritiky.

Obecné: odstranění problému se zobrazením obrázků produktů v Chrome, pokud obsahuje název diakritiku, mezery atd.

Modul zásoby: sestava stav skladu se nyní po vygenerování do PDF odesílá na email uživatele, který s ateosys pracuje, místo tisku na tiskárně.

Modul doklady: v náhledu na pokladnu se nyní zobrazí i součet za jednotlivé způsoby plateb.

Modul doklady: v ručním výběru produktů doplněna nová volba "Obvyklý výběr", zobrazí se zboží, které má zákazník na přijatých objednávkách, to co pravidelně odebírá.

Modul doklady: pokud je naimportována převodka do Pohody, je odeslán email s přehledem na email, podobně jako je nyní u objednávky přijaté.

Modul objednávky: oprava chyby v zobrazení množství na ostatních přijatých objednávkách, sčítaly se i vydané, nyní již pouze přijaté.

Modul objednávky: na panelu generování dokladu do Pohody nová volba, zda se má objednávka vyřídit podle řádků, nebo se má vyřídit vždy, bez ohledu na množství na řádcích (pokud není objednávka plně vykryta).

Modul objednávky: zprovozněno řazení objednávek dle sloupců ve výběru objednávek.

Modul objednávky: oprava hodnoty zbývá dodat vše skladem, započítávají se již pouze přijaté objednávky.

Modul objednávky: pokud se sloučí více objednávek, zobrazí se při otevření poznámka ze všech objednávek, ne pouze z první.

Modul objednávky: oprava, po načtení odložené objednávky se neskryl seznam objednávek a položky se zobrazily až za ním. Nyní se seznam skryje.

Modul objednávky: do panelu načtení odložené objednávky doplněno upozornění, že načtením zmizí rozpracovaná objednávka.

Nastavení: u definice povolených skladů funkce pro přidání všech skladů jedním klikem.

 

Verze 2.43 (21.01.2017)

Obecné: oprava načítání stavu z externího skladu podle EAN, špatně se načítalo v ručním výběru zboží, kde byla vazba přes kód zásoby.

Obecné: tlačítko na potvrzení chybového hlášení přesunuto do horní části zprávy, aby bylo dostupné na menších displejích.

Obecné: globální sleva vložená na doklad se nyní vloží se standardní sazbou DPH.

Modul objednávky: nový parametr "Nepředvyplňovat množství u textových položek", pokud je zapnuto při načtení textových položek na objednávce zůstane načtené množství 0, v opačném případě je předvyyplněno na množství z objednávky.

Modul restaurace: pokud je stůl prázdný, po otevření se přímo nabídne výběr položek pro vložení. Pokud je na stole již nějaké položka vložená, otevře se detail stolu, jako doposud.

Modul zásoby: doplněno oprávnění na editaci zásoby.

Modul objednávky: pokud je pole pro doplňková název IDS, pak se zobrazuje na začátku názvu položky a v druhém řádku se již kód nezobrazí.

 

Verze 2.42 (23.12.2016)

Obecné: podrobnější logování chyby, pokud se nepodaří odeslat email.

Obecné: změna barvy textu na zelených tlačítkách na černou.

Obecné: načítání stavu z externího skladu se dohledává podle EAN místo dle kódu zásoby.

Obecné: změna zobrazení chybového hlášení, popup zpráva automaticky nezmizí a musí se potvrdit tlačítkem, pokud se tak nestane, zobrazuje se stále a v modulu doklady, objednávky a faktury nelze načítat čtečkou.

Modul doklady: přepracování importu inventurního seznamu na XML, místo přímého zápisu do databáze.

Modul doklady: ruční výběr položek, pokud se změní členění, nastaví se aktuální stránky na 1.

Modul rozšířená výroba 2: doplněna možnost načtení šarže čtečkou. Na daném výrobku se zvolí načtení čtečkou, následně je očekáván načtení kódu čtečkou, i opakovaně. Načtení na jiný řádek se přepne pak opět volbou "Čtečkou" na příslušném řádku. Opakované načtení čtečkou pak přičítá množství k již existujícímu záznamu zvolené šarže, nepřidává se každé načtení na nový řádek.

Modul restaurace: oprava problému s DPH, pokud se na doklad vloží komplet obsahující položky s různým DPH.

Modul zásoby: v detailu zásoby možnost načít kód a EAN čtečkou.

Modul objednávky: pokud se edituje množství na řádku a změní se na 0, smaže se z řádku i načtená šarže a je možné načíst jinou.

Modul objednávky: pokud je zapnuto externí knihovnou automatické vložení šarže, doplněna kontrola na výrobní číslo, že může být vloženo pouze jednou.

Modul objednávky: doplněno podbarvení pole množství objednáno, pokud je stav skladem 0, podbarví se červeně, pokud větší než 0, ale menší než objednané množství, podbarví se žlutě.

Modul objednávky: výběr objednávek si pamatuje naposledy zvolenou stránku, i pokud se otevře objednávka a znovu se klikne na Nová přijatá/vydaná.

Modul objednávky: do výběru přijaté objednávky doplněn nový sloupec "Zbývá dodat vše skladem", zobrazuje sumu za nedodané zboží ze všech nevyřízených objednávek daného zákazníka, ale pouze množství, které je skladem. Sloupec dostupný pouze pro SQL verzi Pohody.

Modul doklady, objednávky: doplňkový název položky se zobrazuje na řádku od názvu oddělen svislítkem.

 

Verze 2.41 (14.12.2016)

Modul výroba: ošetření chyby s délkou čísla objednávky.

 

Verze 2.40 (21.11.2016)

Modul objednávky: doplněna kontrola šarže při načítání kódu. Pokud je načtena zásoba, která má zapnuty šarže, zobrazí se upozornění, že je potřeba načíst číslo šarže. Pokud má uživatel zaškrtnuto oprávnění "Modul objednávky - přeskočit kontrolu šarže při načtení", má navíc k dispozici i volbu pokračovat bez šarže.

Modul objednávky: upraven filtr na datum expedice, podmínka je nyní na aktuální den a vše starší, místo pouze aktuálního dne.

Modul objednávky: pokud je filtr na expedici nastaven, výchozí nastavení bude zaškrtnuto.

Modul objednávky: v parametrech výdejky je možnost uložit hodnotu dopravce do volitelného pole, v parametrech s názvem "Volitelné pole pro dopravu, pole na výdejce, typ text, délka 128". XML pohody neumožňuje nyní vložit do standardního pole Dopravce.

Modul objednávky: v parametrech výdejky je možnost nastavit typ zásilky (2x) a počet balíků (2x). Hodnoty se pak přenesou do volitelných parametrů na hlavičce výdejky, názvy volitelných polí se nastavují v parametrech systému.

Modul objednávky: v parametrech výdejky/faktury je možnost filtrování typu zásilky, podle dopravy. V Databázi v tabulce LIST_OF_VALUES u dané dopravy, do sloupce Param1 lze zadat kódy typů zásilky, které se nemají zobrazit, odděleno svislítkem.

Modul objednávky: v parametrech pro modul objednávky nový přepínač "Přenést dopravce do parametrů faktury, výdejky a zafixovat". Pokud je zapnuto a na objednávce je zvolen dopravce, a stejný dopravce je číselníku dopravců v Ateosys, dopravce se předvyplní a výběr se zafixuje, nelze pak změnit.

 

Verze 2.39 (11.11.2016)

Obecné: doplněn skrytý tisk dokladu pro odeslání EET, zapnutí obecným parametrem "Skrytý tisk faktury a prodejky pro odeslání EET". Na pozadí se provede tisk dokladu do PDF. Tisk se spouští v modulech doklady (faktura, prodejka), objednávky (faktura, prodejka), restaurace (prodejka).

Obecné: upravena editace pozic, nyní se uloží stlačení tlačítka Uložit a zpět, neukládají se ihned po změně, nedochází tak refreshi obrazovky.

Obecné: zobrazeni pozic a tlačítko pro změnu pozic přesunuto do hlavního panelu v detailu zásoby, pod EAN pro rychlejší přístup. Pokud se editace pozic otevře, nastaví se focus do první pozice a hodnota se celá označí pro rychlý přepis.

Obecné: detail produktu, pole Text, PLU, Výrobce, Šarže se v detailu nezobrazí, pokud nejsou vyplněny, pro ušetření místa na obrazovce.

Modul doklady: do parametrů modulu doplněna možnost nastavit způsob zaokrouhlení DPD na dokladu.

Modul restaurace: pokud se na doklad vloží rozpad kompletu, textová položky nyní obsahuje množství odebraných kompletů, místo předchozího množství 0. Cena je nulová.

 

Verze 2.38 (26.10.2016)

Obecné: při úspěšném odeslání emailu se uloží informace do logu.

Obecné: doplněn nový parametr "MDB databáze šifrována", nastavení zda je MDB databáze šifrována nebo ne, funkce Pohody od verze 11400.

Obecné: nastavení způsobu přehrávání zvuku přesunuto na terminál (uživatele), lze tak nastavit u každého uživatele zvlášť podle zařízení.

Modul doklady: oprava chyby při vložení inventurního seznamu do MDB verze Pohody.

Modul doklady: doplněn nový parametr "Doplňkové pole ve výběru zákazníků", možnost přepínat obsah posledních dvou sloupců ve výběru zákazníků.

Modul doklady: nová funkce Inventurní výdejka. Uživatel načte aktuální stav skladu do dokladu, vygeneruje inventurní výdejku a ta srovná stavy na skladě podle načtených množství. Nenačtené položky budou na skladě vynulovány, inventurní výdejka pracuje pouze se skladovými zásobami typu karta. To této výdejky se nijak nezapočítávají slevy a úpravy cen zadané na dokladu, pracuje se pouze s aktuálně zvoleným skladem.

Modul objednávky: doplněn nový parametr "Zobrazovat volitelné parametry pro výdejku", při odeslání výdejky z objednávky umožní zadat počet zásilek (ty se uloží do volitelného pole, název lze zadat v parametrech), výběr způsobu dopravy se nyní do Pohody nevloží, bude doplněno, jakmile bude v Pohodě doplněna možnost dopravce do importního XML zadat, Stormware již potvrdil, že bude.

Modul objednávky: doplněn nový parametr "Volitelné pole pro expedici", při vyplnění se ve výběru objednávek objeví filtr Expedice dnes, zaškrtnutím se budou zobrazovat pouze objednávky s dnešní expedicí, tedy s aktuálním date v tomto volitelném poli.

Modul objednávky: upravena funkce pro změnu skladu objednávky, funkce nyní ignoruje textové položky.

Modul objednávky: doplněn nový parametr "Při použití čísla dokladu, ořezat z něj všechny nečíselné znaky", pokud se na výsledný doklad přenáší z objednávky číslo dokladu, je možné nastavit ořez nečíselných znaků.

Modul objednávky: pokud se na objednávku přidávává položka navíc (na rámec původních položek), zkusí se dohledat cena na již existujících řádcích, teprve až pokud tam ta položka není, vezme se ceníková. Typicky vydaná objednávkám dodá se víc kusů než bylo objednáno, tak aby bylo vše napříjmováno se stejnou cenou.

Modul restaurace: doplněno nové oprávnění "Modul restaurace - editace cen", pokud je povoleno, je možné editovat ceny s DPH, pouze u standardních skladových karet, ne sety.

Modul restaurace: do definice stolů doplněno nastavení Výchozí doklad (prodejka/výdejka), při kliknutí na Zaplatit se tento výchozí doklad nastaví. Pokud nastaveno není, nastaví se primárně prodejka, pak výdejka, podle oprávnění.

Modul restaurace: do definice stolů doplněno pole Výchozí zákazník, kompletním zaplacením celého dokladu se z dokladu vymaže i načtený zákazníky. Nyní se navíc přednačte tento přednastavený. Načtený zákazník se zobrazuje v detailu stolu v záhlaví červeně, lze dle potřeby zase odebrat. Načtením jiného zákazníka na formuláři pro placení je možné zákazníka změnit. Dle načteného zákazníka se pak zobrazují i ceny jednotlivých položek.

Modul zásoby: nový parametr "Id tiskové sestavy pro stav skladem", pokud je vyplněn, možno tisknout stav skladu pro aktuálně zvolený sklad. Sestava v Pohodě ale musí vycházet z tisku jedné zásoby, id zásoby musí odpovídat id sklad, musí existovat vždy zásoba se stejným id jako má sklad, tisková sestav musí být dle toho upravena.

 

Verze 2.37 (14.10.2016)

Obecné: úprava způsobu zobrazení kalkulátoru, aby nezůstal focus v textovém poli a neotevírala se standardní systémová klávesnice.

Obecné: posunutí tlačítek potvrzení na kalkulátoru, pro lepší zobrazení na apple zařízení.

Obecné: úprava zasílání chybových hlášení na email, odesílají se pouze červené popup zprávy, vše ostatní se loguje do databáze.

Obecné: parametr "Způsob načítání zákazníka" přesunut do obecných parametrů, doplněna nová volba načítání podle volitelného pole plus parametr pro zadání tohoto volitelného pole. Zákazníci se budou dohledávat podle hodnoty v tomto poli. Ovlivňuje vyhledávání v dokladech a restauraci.

Modul doklady: pokud skončí generování dokladu chybou, nespustí se nový doklad, pokud je zapnuto (nesmažou se řádky z posledního dokladu).

Modul objednávky: opravena chyba podbarvování objednávek v kombinaci se zadanými skladovými reklamacemi, ty se nyní odečítají od množství skladem.

Modul restaurace: přidáno oprávnění "Modul restaurace - při zaplacení odeslat do kuchyně", případě že je zapnuto, při kliknutí na tlačítko Zaplatit se zároveň odešle tisk do kuchyně.

Modul restaurace: přidána možnost generovat výdejku místo prodejky. Pokud má uživatel oprávnění na oba doklady, na obrazovce zaplatit se objeví přepínač mezi oběma doklady.

 

Verze 2.36 (29.09.2016)

Obecné: upraven kalkulátor pro zadávání číselných hodnot na java scriptovou verzi. Tento kalkulátor se zobrazí i v případě kliknutí na číselné pole (např. množství na řádku).

Obecné: doplněno oprávnění Zobrazit kalkulátor, který je možné zapnout zobrazení kalkulačky pro zadávání číselných hodnot přímo v aplikaci.

Obecné: v parametrech možnost zadat volitelný parametr se doplňujícím stavem na skladě. Stav na skladě se přičte při zobrazování k standardnímu stavu skladem.

Modul objednávky: u přijatých objednávek se nyní na řádku zobrazuje informace, součet množství na ostatních objednávkách, které nejsou vyřízené. Obsluha tak vidí, když zpracovává jednu objednávku, že je objednáno i jinde ještě.

 

 

Verze 2.35 (23.09.2016)

Modul restaurace: u stolu je možno nadefinovat kapacitu, což je povolené množství řádků. Pokud je zadáno, každá vložená zásoba se přidá jako nový řádek, kapacita se pak zobrazuje na přehledu stolů, pokud je kapacita zaplněna, podbarví se stůl červeně.

 

Verze 2.34 (13.09.2016)

Obecné: v parametrech nová volba pro zadání kontroly délky načteného kódu Při načtení čtečkou kontrolovat délku načteného kódu. Pokud kód délku nesplňuje, zobrazí se upozornění a načtení neproběhne.

Modul rozšířená výroba: výroba 2 nyní umožňuje vyrobit jiné množství, než je na objednávce, množství se odvodí od zvolených šarží. Pokud je potřeba na 1 kus více než 1ks suroviny s šarží, musí množství zadaných šarží přesně odpovídat násobku potřebných na výrobu. Například pokud je potřeba na ks výrobku 3 suroviny, pak musí být množství nadefinovaných šarží násobkem 3.

Modul rozšířená výroba: nově možno zadat do parametrů id tiskové sestavy příjemky, která se má vytisknou bezprostředně po odeslání výroby do pohody.

Modul rozšířená výroba: doplněna funkce pro okamžité označení objednávky za vyrobenou, i pokud nejsou vyrobeny všechny řádky. Pokud je ale některý řádek označen pro generování do Pohody (žlutě podbarven), funkce je skrytá.

Více informací o aplikaci ATEOSYS naleznete ZDE.

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • největší účetní systém v ČR
 • implementace a školení
 • prodej a poradenství
 • technologie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • jsme certifikovaný partner
 • úpravy na míru
 • realizace nástavbových řešení
 • tiskové sestavy, uživatelské agendy

hook   Účetní program Pohoda

 

 • pro daňovou evidenci
 • pro vedení účetnictví
 • pro sklady a prodej
 • mzdy, majetek, kniha jízd